MicroCreative

Wiersz poleceń i RDM

Poczynając od wersji 3.7 Remote Assistant 365 zyskał wsparcie w postaci obsługi w programie Remote Desktop Manager firmy Devolutions. Program ten jest uniwersalnym menadżerem zdalny połączeń obsługującym takie programy jak np. TeamViewer, RDS, SSH, FTP, VNC i wiele innych.

Z pomocą programu można stworzyć profesjonalną książkę adresową-połączeń z zapisanymi danymi i hasłami, opcjami grupowania itp. Wystarczy jedno kliknięcie by połączyć się z wybranym komputerem.

W celu skorzystać z obsługi Remote Assistant 365 w RDM należy pobrać i zainstalować dodatek.

               

Remote Desktop Manager Free Edition
Remote Assistant 365 Add-on for Remote Desktop Manager

 

Wiersz poleceń (CMD)

Dostępne są następujące opcje wywołania programu w trybie wiersza poleceń.

Połącz w trybie LAN\VPN

RemoteAssistant365.exe /connectlan „Nazwa klienta” „Nazwa lub IP komputera” Hasło

Przykład 1: RemoteAssistant365.exe /connectlan „Komputer Szymona” „192.168.0.55″ 03164956395

Przykład 2: RemoteAssistant365.exe /connectlan „Szymon” „winxp01″ 03564956395

 

Połącz w trybie WAN

RemoteAssistant365.exe.exe /connectwan ”Nazwa klienta” „Nazwa hosta lub IP:Port TCP” Hasło

Przykład 1: RemoteAssistant365.exe /connectwan „Komputer Szymona” „remote.mojadomena.pl:32″ 03464956395

Przykład 2: RemoteAssistant365.exe /connectwan „szymon” „83.164.55.31:5000″ 03664956395

 

Połącz w trybie DIAL

RemoteAssistant365.exe /connectdial „Nazwa klienta” „ID komputera” Hasło

Przykład 1: RemoteAssistant365.exe /connectdial „Komputer Szymona” „54378″ 03164956395

Przykład 2: RemoteAssistant365.exe /connectdial „Szymon” „38943″ 03264956395