MicroCreative

Pytania i odpowiedzi

Po uruchomieniu trybu klienta (Poproś o pomoc) zamiast ID i hasła widzę znaki XXXXXXXX .

Ciąg XXXXXXX oznacz że na komputerze wykonana została instalacja trwała i ustawiono stałe hasło . Hasło to powinien posiadać Administrator / osoba która wykonała trwałą instalację

Zakupiłem wersję Business i otrzymałem klucz rejestracyjny , jak należy zarejestrować program.

Program nie posiada dwóch oddzielnych wersji Bezpłatna\Premium, aplikacja RemoteAssistant365.exe w wersji bezpłatnej po instalacji usługi i wprowadzeniu klucza uaktywnia funkcjonalność biznesową , czyli możliwość łączenia się do zdalnego komputera w trybie DIAL. Klucz rejestracyjny można wprowadzić niemal na każdym etapie działającego programu np. w oknie wyboru trybu aplikacji „Udziel pomocy / Poproś o pomoc” w opcjach dodatkowych poprzez wybranie „Szybka instalacja usługi” lub analogicznie już po wybraniu trybu „Poproś o pomoc – Opcje dodatkowe / Zainstaluj jako usługę. Zarówno instalację usługi jak i rejestrację można przeprowadzić będąc podłączanym zdalnie do klienta korzystając z aplikacji działającej w opcji Bezpłatnej. Do instalacji usługi i rejestracji programu, komputer musi posiadać  dostęp do sieci Internet

Jakie porty TCP wykorzystywane są przez program?

Domyślnie program nawiązują połączenie na portach TCP 443 i 26 . Połączenie ma kierunek wychodzący. Serwer MicroCreative VNC nadsłuchuje na porcie TCP 32

Czy program wymaga jakiś niestandardowych bibliotek np .Framework 2.0 itp?

Nie, program do swojego działania nie wymaga żadnych dodatkowych bibliotek.

Uruchomiłem tryb instalacji usługi czy mogę połączyć się z Klientem np. po godzinach pracy.

Tak program obsługuje podłączenie klasyczne VNC do komputera klienta. By sesja tak mogła być zestawiona konsultant musi dysponować hasłem do instancji VNC klienta (generowanym podczas uruchomienia aplikacji lub instalacji usługi ), ponadto firewall klienta musi być skonfigurowany do akceptowania (przekierowania) połączenie przychodzącego na dowolny port publiczny, przekazując je na port TCP 32 na którym działa instancja VNC komputera Klienta. Zalecanym sposobem jest wykorzystanie połączenia VPN do sieci klienta, a następnie nawiązanie sesji wykorzystując lokalny adres IP komputera klienta. W przypadku pracy z wersją Premium można zestawić połączenie w trybie wywołania komputera (DIAL). Tryb nie wymaga żadnych ustawień na firewallu klienta

Zapomniałem / nie posiadam ID komputera dla trybu wywołania, co mogę zrobić?

Jedyną możliwością odzyskania ID jest odinstalowanie usługi klienta i ponowna jej instalacja, wygeneruje ona nowy ID komputera.

Z iloma klientami na raz może pracować pojedynczy konsultant?

W bieżącej wersji program możliwe jest nawiązanie tylko jednej sesji z danego komputera.

Klient uruchomił aplikację w trybie klienta (Poproś o pomoc) wewnątrz maszyny wirtualnej MS Virtual PC, dlaczego program nie działa?

W przypadku oprogramowania MS Virtual PC kontakt z maszyną następuje poprzez protokół RDP, to specyficzne połączenie uniemożliwia uruchomienie programu WinVNC. Rozwiązaniem jest wyłączenie opcji Dodatków Virtual PC, lub wykorzystanie innej maszyny wirtualnej np. oprogramowanie VirtualBox

Czy program działa w Trybie Awaryjnym Windows?

Tak, program działa w Trybie Awaryjnym z obsługą sieci.

 Czy program obsługuje wznawianie połączenia po jego utracie?

Tak, wersja biznesowa posiada możliwość instalacji aplikacji w trybie usługi i nawiązywanie ( wywołanie ) połączenia do komputera klienta bez interakcji z jego strony. Wersja darmowa nie obsługuje wznawiania połączenia.

Obie wersje natomiast obsługują wznowienie zawieszonej sesji VNC ( wewnątrz tunelu ).

Jak powinna wyglądać konfiguracja Firewalla/Routera u klienta w czasie normalnej pracy z Remote Assistant.

Zdecydowanie konfiguracja większości firewalli nie wymaga jakiejkolwiek zmian by zapewnić poprawną pracę z programem Remote Assistant. Ważne jest jednak by firewall przepuszczał wychodzące połączenie od klienta na port TCP 443 i 28 . ( Domyślna konfiguracja 99% Routerów \ Firewall-i )

Jak powinna wyglądać konfiguracja Firewall/Routera w przypadku gdybym chciał podłączyć się do komputera klienta np po godzinach jego pracy i bez interakcji ze strony użytkownika.

Firewall powinien przepuszczać połączenie przychodzące na dowolnie skonfigurowany port na interfejsie WAN Routera/Firewalla i kierować je na wybrany komputer wewnątrz sieci lan na port 32.

Przykład 1 Admin –> Internet –> (Port TCP 5555 | Firewall) –> LAN –>(Port TCP 32 | Komputer Client)

Przykład 2 Admin –> Internet –> (Akceptuj tylko z IP „admins.microcreative.pl” Port TCP 5555 | Firewall) –> LAN –>(Port TCP 32 | Komputer Client)

Należy pamiętać o wcześniejszym wygenerowaniu hasła dla sesji i jego zapisaniu ( Hasło generowane podczas uruchomienia programu )

Potrzebuję wdrożyć program u klienta , jednak konta na których pracują użytkownicy nie maja uprawnień administratora, czy mimo tego program będzie działał poprawnie?

Tak program będzie działał bez żadnych problemów , utrudnienia pojawią się w momencie podnoszenia okna UAC na klientach z systemami Windows Vista/7. Zalecanym scenariuszem wdrożenia w środowisku ograniczonych uprawnień jest pierwsze uruchomienie programu na koncie użytkownika z uprawnieniami Administratora ( np poprzez opcję Uruchom jako… ) następnie wybranie opcji instalacji usługi . Po wykonaniu tych czynności program będzie już działał bez żadnych problemów na kontach ograniczonych w systemach Windows Vista/7 z pełnym wsparciem dla UAC.

Mój program antywirusowy, zgłasza że aplikacja zdalnego asystenta jest potencjalnie niebezpieczna

Sytuacja ta należy do rzadkości i pojawia się w przypadku bardzo nietypowych systemów antywirusowych , lub nie posiadających aktualnej bazy sygnatur. Zalecamy w tym przypadku upewnić się że suma kontrolna MD5 zgadza się z tą udostępnioną przez nas na stronie i w przypadku pomyślnego wyniku, zezwolić programowi antywirusowemu na uruchomianie aplikacji.
By jednak rozwiązać ten program długofalowo zalecamy wykluczyć ze skanowania następujący katalog

System Windows 2000\XP\2003 – C:\Documents and Settings\uzytkownik\RemoteAssistant365

System Windows VISTA/2008/7/8 – C:\Users\uzytkownik\RemoteAssistant365

Program została sprawdzony narzędziami : Trend Micro Titanium Max. Security 3.0.1303, Malwarebytes Anti-Malware 1.50.1.1100, Microsoft Security Essentials 2.0.657.0, Kaspersky 2011 11.0.2.556 , Eset NOD32 4.2.67.0, MksVir 9 build 664 , Clamwin 0.96.4, Avast 7, ArcaVir 2012, Avira 12.0.0.849, ESET NOD32 Antivirus 5, G-Data Antivirus 2013, Norton Antivirus 2013

Czy Tryb klient i admin może pracować na jednym komputerze jednocześnie?

Nie, tryb klienta (Poproś o pomoc) i admina (Udziel pomocy) nie może zostać uruchomiony jednocześnie, można jednak wykonać instalację usługi , a potem uruchomić aplikację w trybie Admin (Udziel pomocy).

Będąc zalogowanym poprzez pulpit zdalny ( RDP ) aplikacja nie działa – dlaczego?

Program Remote Assistant 365 bazuje na silniku UltraVNC. Mechanizm przekazywania ekranu VNC zawsze mapuje ekran główny (console) jako ten który ma zostać udostępniony. Będąc zalogowanym przez usługę Pulpitu zdalnego (Microsoft Remote Desktop \ Terminal Services) główna konsola zostaje przekierowana do wywołania RDP przez co staje się niewidoczna dla silnika VNC. Dlatego nie możliwe jest poprawne działanie Remote Assistant 365 w trybie RDP. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by będąc zalogowanym przez Pulpit zdalny zainstalować usługę Remote Assistant 365 w celu jej późniejszego wykorzystania. By zmiany odniosły skutek po instalacji należy wykonać RESTART zdalnej maszyny. Problem może pojawić się również wówczas gdy np. zalogowaliśmy się do serwera terminalowego poprzez Pulpit zdalny i nie wykonaliśmy wylogowania, a jedynie zawieszenie zdalnej sesji. Wówczas próba zalogowania za pomocą trybu DIAL Remote Assistant 365 nie odniesie skutku, gdyż ekran zdalnego serwera cały czas pozostaje przekierowany do sesji RDP