MicroCreative

Wersja Premium

Wersja Premium w odróżnieniu od programu udostępnionego bezpłatnie umożliwia nawiązanie połączenie do komputera klienckiego bez interakcji ze strony użytkownika.

Komputer na którym zostanie wykonana instalacja usługi wraz z poprawną rejestracją staje się zawsze dostępny dla zdalnego administratora, wraz z opcją restartu  i wznowienia sesji.

 
Remote Assistant 365 Premium – cennik

Licencja na

15 zdalnych klientów

25 zdalnych klientów

50 zdalnych klientów

100 zdalnych klientów

250 zdalnych klientów

1 rok

250 zł netto

300 zł netto

500 zł netto

800 zł netto

1300 zł netto

 

Kup wersję Premium

 

Warunki świadczenia usługi

250 komputerów klienckich > wycena indywidualna

W przypadku przekroczenia ilości instalacji klienckich zostaniecie Państwo o tym poinformowani i poproszeni o zmianę opcji licencyjnej lub odinstalowanie nadmiarowych licencji

W przypadku nie przedłużenia wsparcia na kolejny rok licencje przestaną być aktywne po upływie 30 dni od daty zakończenia wsparcia

Zmiana opcji licencyjnej rozliczana jest poprzez dopłacenie różnicy cenowej wynikającej z wybranego wariantu licencyjnego. 

 

Przykład

15 Klientów =250 zł netto,  koszt rozszerzenia do opcji 100 Klientów = 550 zł netto .