MicroCreative

RoadMap

Najbliższe zmiany

● Udostępnienie portalu dla klientów
Możliwość sprawdzenia stanu aktywnych komputerów klienckich
-  Możliwość czasowego zablokowania danego klienta | W trakcie
-  Możliwość odinstalowania usługi Asystenta Zdanego z wybranych komputerów klienckich  | W trakcie
-  Statystyki , helpdesk itp.  | W trakcie

Wydanie wersji anglojęzycznej

● Implementacja natywnego wsparcia w programie Remote Desktop Manager  | W trakcie

● Wydanie autorskiej wersji dla urządzeń z systemem Android

Plany na przyszłość

● Wersji dla urządzeń s systemem IOS
● Wersja dla urządzeń z systemem Windows Mobile